22 Haziran 2013 Cumartesi

Tayyip Erdoğan & Türkiye SinastriTayyip Erdoğan & Türkiye 

Sevgili okuyucu, bu yazıdaki anlamlar gerçeği tam olarak yansıtamadan, cümleleri esnetme yolu ile farklılaştırılmıştır. Okuduğunuz cümlelerin gerçek anlamlarını lütfen düşününüz. Düşünce özgürlüğünden söz edemeyeceğimiz bugünlerde, tespitlerimi mümkün olduğunca açık yapmaya çalışmama rağmen, tam olarak yansıtamadığım yerler için affınıza sığınırım.

1)Tayyip Erdoğan & Türkiye’nin Natal Haritasının Eşleştirilmesi


Yukarıdaki  eşleştirme haritasında,  içerideki harita Türkiye’nin natal haritası, dışarıdaki harita ise Tayyip Erdoğan’ın Güneş doğuş haritasıdır. Bu harita sistemi ile Türkiye ile Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin kalitesi, şekli, amacı, zayıf ve güçlü yönleri üzerine bilgi sahibi oluruz.

Satürn Güneş Kavuşum (Türkiye’nin kimliği üzerindeki baskılar)

Haritada ilk gördüğüm güçlü eşleşim Satürn ve Güneş kontağıdır. Tayyip Erdoğan’ın Satürn’ü, Türkiye’nin 5.evinde bulunan Güneş ile 4 drc orb ile kavuşum halindedir. Burada Satürn sahibi Tayyip Erdoğan, Güneş sahibi ise Türkiye’dir.
Güneş Türkiye’nin kimliğini, ülkemizin nasıl tanındığını, liderlerini, kahramanlarını ve ülkemizin kendini nasıl ifade ettiğini göstermektedir.
Satürn ise genel anlamlarıyla yargıyı, sınırlama ve kısıtlamayı, öğrenilmesi gereken zorlu ve sert dersleri, zamana yayarak değiştirip dönüştürmeyi, korkuları, geçmişi ve karmayı temsil etmektedir.

Bu durumda Tayyip Erdoğan’ın Satürn’ü, Türkiye’nin Güneş’i üzerinde baskı kurmaktadır. Satürn sahibi kişi, Güneş’i daima sınırlama, kısıtlama, eleştirme, beğenmeme ve değiştirme meyilindedir. Buradan başbakanımızın Türkiye’nin kimliğini değiştirme eğilimini anlayabiliyoruz, zira Satürn kendi değerlerine uygun olmadığını düşündüğü her şeyi başkalaştırma eğilimi gösterir. Türkiye’nin Güneş’i aynı zamanda bizim kahraman olarak gördüğümüz bir lideri yani Mustafa Kemal Atatürk’ü de göstermektedir ve başbakanımızın Türkiye’nin kemalist kimliği üzerinde kurduğu baskı ve Atatürk’ün oluşturduğu değerleri bazen gizli bazen açık eleştirmesini de buradan görebilmekteyiz.

Satürn ve Güneş arasındaki bağlantı zamana yayılan, gerekirse uzun seneleri alan köklü bir değişim ve dönüşüm çabasını gösterir. Burada Satürn kişisi, Güneş’in sahip olduğu, kendisine uygun olmadığını düşündüğü tüm değer ve özellikleri zaman içinde yıkma ve başkalaştırma eğilimi gösterir. Güneş aynı zamanda ülkemizin kendini ifade etme ve tanıtma şekli olduğuna göre, Tayyip Erdoğan iktidarda olduğu süre içinde Türkiye’nin dünyaya tanıtımı konusunda etkin rol oynamış ve ülkenin kimliğini farklı bir formata sokarak, yeniden tanıtma yoluna girmiştir. Nitekim kendisi ve partisinin üyeleri ülke yönetimine geçmeden önce,  örneğin türbanlı bir eş ile Çankaya veya başbakanlıkta temsil edilme fikri ülkemize uzaktı. Bu yeni tanıtım sayesinde birçok dış ülkenin bizi kapalı, islamcı ve dini değerleri ön planda tutan bir ülke olarak görmeye başladığını da gözlemleyebiliriz.

Satürn’ün Akrep burcunda daha toleranssız, ya hep ya hiç felsefesi ile hareket ettiğini göz önüne alırsak, başbakanımızın kendi istekleri doğrultusunda yaptığı yasal ve ülkenin gerek iç yapısı gerekse dış yüzüne dair  değişikliklerin, neden bu kadar sert ve bazı kitlelere göre merhametsizce algılandığını daha iyi anlayabiliriz.
Karmaya inananlar için bu görünüm, Tayyip Erdoğan ve Türkiye arasındaki karmayı en iyi gösteren işaretlerdendir. Karmanın temsilcisi Satürn, Güneş’in üzerindedir ve Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin karma felsefesine göre “ödemesi gereken bedeller veya yaşaması gereken yaşam dersleri” için seçilmiş kişi ya da diğer tabirle biçilmiş kaftandır.

Satürn düğümlerle uyumlu açıda
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 5.evine düşen Satürn’ü, ülkemizin 3.evinde bulunan kuzey ay düğümü ile 60 derece ve 9.evde bulunan güney ay düğümü ile de 120 derece uyumlu görünüm sergilemektedir. 3-9 aksı hukuk, yargı, davalar, eğitim öğretim, ahlaki konular ve dini değerlerle doğrudan ilişkilidir. Satürn bu evlerle bağlantı kurarak, ay düğümleri aracılığı ile ülkeyi ilgili alanlarda yol ayrımına sokmak, kesin ve kati değişikliklere götürmek ve sistemlere kalıcı değişiklikler getirmek anlamlarını ortaya koymaktadır. Bu değişiklikler olumlu veya olumsuz anlamda gerçekleşebilir. Nitekim son 10 yıla baktığımızda eğitim öğretimde dini temaların artması, siyasetin içine dinin karıştırılması ve yargıdaki katı değişiklikler bu görünümü karşılamaktadır.

Satürn, Pluto ve Uranüs ile büyük üçgen

Tayyip Erdoğan’ın Satürn’ü Türkiye’nin 1.evindeki Pluton ve 10.evindeki Uranüs ile ayrı ayrı 120 drc açı kurarak, büyük üçgen açı kalıbı oluşturmaktadır.
Türkiye’nin 1.evindeki Pluton, ülkenin yapısını ve ülkeyi var eden değerleri göstererek, ülkenin varlığını oluşturan yapıyı temsil etmektedir. 10.evdeki Uranüs ise din ve inançlarla ilgili aşırı uçları veya devrimleri ve ani gelişen olayları göstermektedir. Satürn bu iki güçlü gezegenle açı kurarak, ülkenin varlığı üzerinde köklü ve büyük değişimler yaratmayı amaçlamaktadır.
Ülkeyi var eden değerler değiştirilirken, ülkenin temelleri ile oynanması veya temelin sarsılması Satürn-Pluton üçgenini işaret etmektedir. Bu temel Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına dayalı temeldir.
Satürn’ün Uranüs ile bağlantısı, Akp’nin dolayısıyla da Tayyip Erdoğan’ın ani iktidar oluşu ve daha önceden tanınmayan bir oluşumken, 2002 seçimlerini kazanarak meclise girmesi ile açıklanabilir. İktidarda oldukları sürece dini değerler aracılığı ile yönetimde yaptıkları “ani ve devrim niteliğindeki” değişiklikleri, eğitim öğrenim alanı başta olmak üzere birçok alanda görebilmekteyiz.
Bu görünümün anlamı; ani ve köklü değişimler yaparak, ülkenin varlığını ve onu var eden değerleri temelden sarsarak, yeni ve katı bir oluşum yaratmaktır.

Güneş, Merkür ve Venüs, Uranüs ve Güney Ay Düğümü ile Kavuşumda
Tayyip Erdoğan’ın Balık burcunda yer alan Güneş, Merkür ve Venüs’ü stelyum oluşturmakta ve Türkiye’nin 9.evindeki güney ay düğümü ve 10. Ev girişindeki Uranüs ile kavuşum dahilinde açı kurmaktadır.
Öncelikle burada en dikkat çeken görünüm Erdoğan’ın Merkür’ünün Balık burcunda geri olması ve Uranüs ile kavuşum halinde açı kurmasıdır. Merkür Balık’ta çoğu zaman iletişim kayıplarına vurgu yapsa da, retro olan Merkür, eski konuşmaların tekrar tekrar dile getirilmesi ve Uranüs vurgusu ile bunların bir lider için sıra dışı ve aykırı tarzda yapıldığını göstermektedir. 9.ev çıkışındaki Uranüs Merkür kavuşumu, Balık’ta alışılagelmiş olandan farklı bir dini inancı ve dinle ilgili “kendi inandığı şekilde aktarım”ı oluşturur. Bu görünüm aynı zamanda iletişimle ilgili “kaos” ve bu kaotik durumun kitlelere aktarımı ile doğrudan bağlantılıdır.
Tayyip Erdoğan’ın tarihe geçecek iletişim krizlerine imza attığını tüm Türkiye bilmektedir. “One minute” olayı buna en güzel örneklerdendir. 

Güneş, Merkür ve Venüs’ün, Uranüs ve güney ay düğümü ile kurduğu balık burcundaki bu bağlantı, kişinin sıra dışı liderlik özelliklerini, eğitim öğretim ve dini inançlarla ilgili “devrim” niteliğindeki eylemlerini ve iletişimde sürekli ani krizlere ve kaosa yatkın olduğunu vurgulamaktadır.
Balık burcu sınırları kaldırmakla ilgilidir. Son yıllarda ülkemizin sınırları konusunda meydana gelen gelişmeler ve başbakanımızın bu konudaki tavrı bu semboliğe güzel bir örnektir.

Güneş, Merkür ve Venüs, 1.evdeki Pluton ve 5.evdeki Güneş ile büyük üçgen oluşturmaktadır. Başbakanımızın enerjisi, Türkiye’nin en temeldeki gelenekleri ve sınırları yıkan güçlü enerjisini harekete geçirmekte ve esasen Türkiye için bir “uyandırıcı, uyanış” enerjisi taşımaktadır. Burada bahsi geçen uyandırıcı rolünü spiritüeller ya da olumsuz şartlardan doğan uyanış enerjisini deneyimleyenler çok net anlayabilirler. 

Ay Mars Kavuşumu 6.evde (Köprü Yapımı, Polis ve Asker, Manipülasyon)

Tayyip Erdoğan’ın natal haritasında Ay’ı ve Mars’ı Yay burcunda kavuşum halinde olup, bu görünüm Türkiye’nin altıncı evine düşmektedir. Ay Mars kavuşumları, kişinin yoğun öfke ve saldırı enerjisi taşıdığını gösterir. Kontrol edilemeyen bu büyük enerji, yay burcunun yayılmacı enerjisi ile, kendinden çok emin ve net şekilde bildiklerini yaymak ve kitlelere aktarmak olarak öne çıkmıştır. Yay burcu özellikle dini değerler ve dini yaymak ile ilişkilendirilebilir. Ay Mars kavuşumunun manipulatif enerjisi ile dini konuları öfke ile yaymaya çalışmak bu görünümü karşılamaktadır.
6.ev aynı zamanda bir ülkenin askerleri, polisi, işçileri, sağlık ve kamu kuruluşlarını gösterir. Başbakanımız sağlık kuruluşlarına dair yenilikler yapmış ve sağlık alanında birçok sorunu ortadan kaldırmıştır. Bu onun olumlu özelliklerindendir. Ancak Ay Mars kavuşumunun manipulatif enerjisi asker veya polisi kullanarak, halkın özgürlüklerini sınırlandırmak şeklinde ortaya çıkabilir. Bunun görünümün bir diğer enerjisi ise askeri kurumlar veya polisin özgürlüklerine müdahale ederek, onların yapısını değiştirmek şeklinde ortaya çıkabilir. İşçiler, sendikalar, protestocular ve greve gidenler üzerinde kurulan baskı ve manipülasyon da bu görünüm ile açıklanabilir.
Ay Mars kavuşumu, Türkiye’nin 4.evinde yer alan Terazi burcunda yerleşmiş Mars ile 60 drc uyumlu açı kurmaktadır. Bu görünüm, muhalefet partisi ile yaşanan öfkeli diyaloglar, azınlıklara gösterilen tahammülsüzlük (örneğin alevilere yapılan konuşmalar, kiliselerin yıkılması) ve Türkiye’nin temellerini sarsmaya yönelik saldırgan bir tavır ve tutumu göstermektedir, zira 4.evdeki Mars muhalefeti, azınlıkları ve Türkiye’nin temelleri ve değerlerini temsil etmektedir.
4.evdeki Mars aynı zamanda binaları, madenleri ve devletin kaynaklarını temsil etmektedir.  Tayyip Erdoğan’ın Ay Mars kavuşumunun, Mars ile uyumlu görünümü, yabancı devletlere maden aramasını özgürleştiren bir yasayı ve petrol yasasını çıkarmasını sağlamıştır. Atatürk Orman Çiftliği de 4.evdeki Mars ile temsil edilmektedir ve buranın  bir bölümüne şu an başbakanlık konutu yapıldığı, talan edildiği veya yabancılara satıldığı iddia edilmektedir.
Bu görünüm 3.köprü yapımı ve Van Erciş’teki ağaç katliamını da (170 meyve ağacı, 630 meyve fidesi, 1800 kavak ağacı, 3220 meyve ve ağaç fidesi) açıklamaktadır. Ay Mars kavuşumunun hırslı enerjisi, kendi adına bina veya bir şey inşaa etmeyi işaret etmektedir. Nitekim 3.köprü konusunda, köprüyü Mars Terazi, Yavuz Sultan Selim ismini ise Yay burcunun dini değerleri ön plana çıkaran enerjisi açıklamaktadır.
Ay Mars kavuşumu, 9.ev çıkışındaki Uranüs ve güney ay düğümüne kare yapmaktadır.  Uranüs Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kemalist devrimi temsil etmektedir. Tayyip Erdoğan’ın Ay Mars kavuşumunun Uranüs’e olan karesi bu yapılanma ve oluşuma olan sert bakış açısını göstermektedir.

Kuzey Ay Düğümü ve Şiron 7.evde (Ayrışma)
Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Ay Düğümü ve Şiron kavuşumu, Türkiye’nin 7. evine düşmektedir.  Kuzey ay düğümü ve şiron kavuşumu açık düşmanlıkları gösteren bir evde, Şiron’un temsil ettiği uzun süre kalıcı olan acıları işaret etmektedir. Bu görünüm acılı ve sancılı bir ayrışma ve ayrıştırma işaretidir. (Barış sürecinin getirdiği ayrışmalar)

Jüpiter 12.evde, Türkiye’nin 4.evindeki Satürn Merkür kavuşumu ile 120 drc uyumlu açıda (Sansür ve tutuklamalar)
Türkiye’nin 4.evindeki Satürn Merkür kavuşumu, sansürü,  iletişim ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlanmasını göstermektedir. Tayyip Erdoğan’ın 12.evde konumlanmış Jüpiter’i bu kavuşum ile 120 drc uyumlu açı kurmakta ve zaten mevcut bulunan sansür potansiyelini iyice genişletmekte ve arttırmaktadır. İkizler burcundaki Jüpiter’in bilginin ve iletişimin yanlış kullanımı ve gerçeği tam olarak yaymaması, yansıtmaması ile ilgisi de bulunmaktadır. (Medyanın gerçekleri sınırlaması, yandaş yayınlar)
12. ev hapishaneleri, özgürlüklerin kısıtlanmasını gösterir. İkizler burcundaki Jüpiter burada gazetecileri ve medya mensuplarını hapse attırmakta, Türkiye’nin zaten sorunlu olan iletişim tarihini iyice abartmakta ve problemleri fazlalaştırmaktadır.
Jüpiter’in Uranüs ile olan kare açısı, Uranüs’ün özgürlük isteyen doğasını kısıtlama, sınırlama ve hapsetme eğilimindedir.

Pluton Ay ile 60 drc uyumlu açıda (Kürtaj ve 3 çocuk)
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 3.evinde konumlanmış olan Pluton’u, Türkiye’nin natal haritasındaki Ay’a 60 drc uyumlu açı yapmaktadır.
Pluton hakimiyet kurma, kontrol etme ve manipülasyonla ilgili bir planettir. 12.evdeki Ay ise doğrudan halkı ve halkın korkularını göstermektedir. Pluton’un Ay ile kontağı, cinsel yaşama müdahale, annelik hakkındaki söylemler, kürtaj yasası, 3 çocuk yapın söylemlerini ortaya çıkarmıştır. Bu aynı zamanda halkın derin korkularını besleyen ve tetikleyen bir görünümdür. Başbakanımızın iletişimde kullandığı sert ve zaman zaman öfkeli üslup 3.evde yerleşen Pluton’un diğer yüzüdür.

Bir sonraki yazımda Gezi Parkı olayları ve önümüzdeki önemli süreçlerle ilgili tarihler paylaşacağım.

Unutmayın ki, her kötülük kendi içinde bir iyilik taşımaktadır.

Sevgiler

Danışman/Astrolog
Didem ŞARMAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder